BİREYSEL BİLGİLER

 

 

Adı-Soyadı

Durmuş Boztuğ

Doğum Yeri

 ve Yılı

Adana, 10.11.1957

Medeni Durum

Evli

Yabancı Diller

İngilizce

Yazışma Adresi

Cumhuriyet Üniv.

Jeoloji Müh. Böl.

58140-Sivas

Telefon

346-2191010/1284

Faks

346-2191171

e-posta

boztug@cumhuriyet.edu.tr

Web (diğer)

 

 

 

EĞİTİM VE AKADEMİK BİLGİLER

DERECE

ALAN

KURUM/KURULUŞ

YILI

Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1980

Yük. Müh.

Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

1983

Doktora

Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

1988

 

 

ÖDÜL/BURSLAR

ÖDÜL/BURSUN ADI

ALINDIĞI KURULUŞ

YILI

Yurtiçi Yüksek Lisansra Bursu

TÜBİTAK

1981-1983

Araştırma Bursu

Fransa Hükümeti (Grenoble, CRPG-Nancy)

1983

Araştırma Bursu

Fransa Hükümeti (Grenoble, CRPG-Nancy)

1990

Altın Çekiç

TMMOB-JMO (Mineraloji-Petrografi)

1993

Araştırma Bursu

TÜBİTAK-DFG (Max-Planck Institute, for r Nuclear Physics, Heidelberg)

1996

Araştırma Bursu

TÜBİTAK-NATO-B2 (Max-Planck Institute, r for Nuclear Physics, Heidelberg)

2001-2002

Araştırma Bursu

TÜBİTAK-DFG (TU Bergakademie,

Freiberg, Sachsen)

2004

Araştırma Bursu

DAAD (TU Bergakademie Freiberg,

Sachsen)

2005

Araştırma Bursu

TÜBİTAK-DFG (TU Bergakademie,

Freiberg, Sachsen)

2005

 

 

MESLEKSEL DENEYİM

ÜNVAN

KURUM/KURULUŞ

YILI

Asistan / Araş.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

1980-1988

Öğretim Üyesi

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

1988-

 

  

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

DERECE

SAYI

KURUM/KURULUŞ

YILI

Yük. Lis.

Tamamlanan (10 öğrenci)

Devam eden ( öğrenci)

Cumhuriyet Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-2006

Doktora

Tamamlanan (4 öğrenci)

Devam eden (2 öğrenci)

CumhuriyetÜniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-2006

 

 

  

YAYIN İNCELEME

EDİTÖRLÜK

ADI

KURUM/KURULUŞ

YILI

IV.Ulusal Kil Sempozyumu

Bildiriler Kitabı (H. Yalçın ile)

C.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü, Sivas

1989

Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle

Gelişen Demir Yatakları

Sempozyumu (T. Özer ve N. Otlu

Ile birlikte)

MTA Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü

Ve Cumhuriyet Üniversitesi

Jeoloji Müh. Bölümü

1998

Magmatik Petrojenez (N. Otlu

ile birlikte)

TÜBİTAK Lİsansüstü Yaz Okulu

2001

Guest Editor (N. Güleç ile birlikte)

Turkish Journal of Earth

Sciences special issue (II. Ulusal

Jeokimya Sempozyumu)

2006-

BİLİMSEL HAKEMLİK

Turkish Journal of Earth

Sciences

TUBİTAK

 

Journal of Asian Earth Sciences

Elsevier

 

Mineralogical Magazine

Mineralogical Society

 

Geological Journal

Wyllie

 

 

 

 

DERSLER

 

DERECE

DERSİN ADI

KURUM/KURULUŞ

YILI

 

Magmatik Petrografi

C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1990-1995

Metamorfik Petrografi

C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1990-1991

Yüksek Lisans

İleri Petrografii

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-

Mineral Ayırma

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-

Granitoyid Petrojenezi

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-

Doktora

İzotopsal Jeoloji

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1993-

Jeokronoloji

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1993-

Türkiye Jeolojisi (H. Temiz ile birlikte)

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

2002-

 

 

TEZ DANISMANLIGI

 

Yüksek Lisans

1. Kesgin, Ö., 1991, Divriği yöresi (GD Sivas) granitoyidlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 227 s., 1 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

2. Yılmaz, S., 1991, Hekimhan-Hasançelebi (KB Malatya) yöresi jeolojisi ve magmatitlerin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 256 s., 2 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

3. Avcı, N., 1992, Çaltı granitoyidinin (İliç-Erzincan) petrolojisi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 137 s., 3 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

4. Ekici, T., 1997, Yozgat batoliti Yozgat güneyi kesiminin petrolojisi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 75 s., 1 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

5.Yağmur, M., 1997, Yıldızdağ gabrosunun (Sivas kuzeyi) mineralojik-petrografik

     ve jeokimyasal incelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 66 s., 1 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

6. Tatar, S., 1997, Yozgat batoliti Şefaatli kuzey kesiminin (Güney Yozgat) petrolojik incelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 94 s, (yayınlanmamış), Sivas.

7. Geçer, S., 2005, Dinekdağ granitoyid kayçlarının (Keskin Kuzeyi/Kırıkkale Güneyoğusu) mineralojik-Petrografik ve Jeokimysl İncelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 69 s, (yayınlanmamış), Sivas.

8. Burgucu, P.M., 2006, Kavik (Yıldızeli Güneybatısı - B Sivas) ve Banaz (Yıldızeli Kuzeydoğusu – KB Sivas) plitonlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 75 s, (yayınlanmamış), Sivas.

9. Türksever, E., 2006, Karaçayır Siyeniti (Sivas Kuzeyi) ve Kösedağ Batolitinin (Suşehri-Sivas) Zirkon 207Pb/206Pb Yöntemiyle Yerleşme Yaşlarının ve Apatit Fission-Track Yöntemiyle Yükselme Yaşı , Tipi ve Hızı ile Zaman-Sıcaklık  Modellemesinin İncelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 213 s, (yayınlanmamış), Sivas.

10. Güney, Ö., 2006, Baranadağ ve Kortundağ (Kaman-Kırşehir) Yöresi İntrüzif Kayaçlarının Zirkon 207Pb/206Pb ve Apatit Fission-Track Jeotermokronoloji Yöntemleriyle İncelenmesi. Yük. Müh. Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 197 s, (yayınlanmamış), Sivas.

 

Doktora

1. Alpaslan, M., 1993, Yıldızeli yöresi (Sivas Batısı) metamorfitlerinin petrolojik incelenmesi. Doktora Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 259 s, 1 Ek, (yayınlanmamış), Sivas. (Aynı zamanda YBAG-0022 no'lu TÜBİTAK projesi raporudur).

2. Yılmaz, S., 1995, Dereli-Şebinkarahisar (Giresun Güneyi) arasındaki granitoyid plütonlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Doktora Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 310 s, 2 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

3. Otlu, N., 1998,  Kortundağ - Baranadağ arası (D Kaman, KB Kırşehir) plütonik  kayaçlarının petrolojik incelenmesi. Doktora Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 215 s, 1 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

4. Tatar, S., 2003, Behrekdağ batolitinin Kırıkkale ili - Hirfanlı barajı arasında kuzey-güney yönlü bir jeotravers boyunca petrolojik incelenmesi. Doktora Tezi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2151 s, 2 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

Tezler

1. Boztuğ, D., 1983, Daday-Devrekani masifi kuzeyindeki Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumu. Hacettepe Üniv., Yüksek Müh. Tezi, 149 s, 2 Ek, (yayınlanmamış), Ankara.

2. Boztuğ, D., 1988, Daday-Devrekani masifi güneybatı kesiminin mineralojik-pertrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Hacettepe Üniv., Doktora Tezi, 232 s,1 Ek, (yayınlanmamış), Ankara. (Aynı zamanda TBAG-777 no'lu TÜBİTAK Projesi Raporudur).

 

Kitap Bölümü

1. Boztuğ, D., 1986, Granitoyidler.  Erler, A., (ed.), Jeokimya Ortamlar. Türkiye Jeoloji Kurumu Yerbilimleri Eğitim Dizisi, Ertem Matbaacılık, Ankara, s. 93-176.

2.Boztuğ, D., 1989, Granitoyidler. MTA Eğitim Serisi, 30, 138 s., Ankara.

3. Boztuğ, D. ve Yalçın, H., (ed.), 1989, IV. Ulusal Kil Sempozyumu Bildirileri, 20-23 Eylül 1989, Sivas, 274 s.

4. Boztuğ, D., Yılmaz-Şahin, S., Otlu, N. and Tatar, S., (eds.), 1997,   Proceeding of TÜBİTAK-BAYG/NATO-D Program on Alkaline Magmatism (Theoretical Considerations and A Field Excursion in Central Anatolia), 2-10 October 1997, Dept. of Geology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 202 pp.

5. Boztuğ, D., Özer, T. ve Otlu, N., 1998, (ed.), Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu. 10-13 Eylül 1998, Sivas, Bildiriler Kitabı, Sivas, 196 s.

6. Boztuğ, D. ve Otlu, N., 2001 (ed.), Magmatik Petrojenez. TÜBİTAK Lisans Üstü Yaz Okulu, 7-12 Haziran 2001, Akçakoca-Düzce, TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 61, 612 s.

 

Uluslararası dergilerde yayınlanmış  makaleler

1. Boztuğ, D., Debon, F., Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1984. Geochemical characteristics of some plutons from the Kastamonu granitoid belt (Northern Anatolia, Turkey). Schweiz. mineral. petrogr. Mitt., 64, 389-403.

2. Yılmaz, O., Boztuğ, D., 1986. Kastamonu granitoid belt of northern Turkey: First arc plutonism product related to the subduction of the Paleo-Tethys. Geology 14, 179-183.

3. Yılmaz, S., Boztuğ, D., Öztürk, A., 1993. Geological setting, petrographic and geochemical characteristics of the Cretaceous and Tertiary igneous rocks in the Hekimhan-Hasançelebi area, north-west Malatya, Turkey. Geological Journal 28, 383-398.

4. Yılmaz, S. and Boztuğ, D., 1996. Space and time relations of three plutonic phases in the Eastern Pontides, Turkey. International Geology Review, 38, 10, 935-956.

5. Uçurum, A., Larson. L.T. and Boztuğ, D., 1996. Geology, geochemistry and

petrology of the alkaline subvolcanic trachyte-hosted iron deposit in the Karakuz area, Northwestern Hekimhan-Malatya, Turkey. International Geology Review, 38, 11, 995-1005.

6. Boztuğ, D., 2000. S-I-A- type intrusive associations: geodynamic significance of synchronism between metamorphism and magmatism in Central Anatolia, Turkey. In: Bozkurt, E., Winchester, J., Piper, J.A., (Eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publication 173, 407-424.

7. Yeğingil, Z., Boztuğ, D,. Er, M., Oddone, M., Bigazzi, G., 2002. Timing of neotectonic fracturing by fission-track dating of obsidian in-filling faults in the İkizdere-Rize area, NE Black Sea region, Turkey. Terra Nova 14, 3, 169-174.

8. Boztuğ, D., Jonckheere, R., Wagner, G.A., Yeğingil, Z., 2004. Slow Senonian and fast Paleocene-early Eocene uplift of the granitoids in the Central Eastern Pontides, Turkey: Apatite fission-track results. Tectonophysics 382 (3-4), 213-228.

9. Yılmaz Şahin, S., Güngör, Y., Boztuğ, D., 2004. Comparative Petrogenetic Investigation of Composite Kaçkar Batholith Granitoids In Eastern Pontide Magmatic Arc- Northern Turkey. Earth Planets Space 56, 4, 429-446.

10. Alpaslan, M., Frei, R., Boztuğ, D., Kurt, M.A., Temel, A., 2004. Geochemical and Pb-Sr-Nd isotopic constraints indicating an enriched-mantle source for late Cretaceous to early Tertiary volcanism, central Anatolia, Turkey. International Geology Review 46 (11), 1022-1041.

11. Alpaslan, M., Ekici, T., Otlu, N., Boztuğ, D., Temel, A., 2005. Magmatic processes and mixing origin of andesite: Miocene Karamağara volcanics, Central Anatolia, Turkey. Geological Journal 40, 193-214.

12. Önal, A., Boztuğ, D., Kürüm, S., Harlavan, Y., Arehart, G.B., Arslan, M., 2005. K-Ar age determination, whole-rock and oxygen isotope geochemistry of the post-collisional Bizmişen and Çaltı plutons, SW Erzincan, Eastern Central Anatolia, Turkey. Geological Journal 40, 457-476.

13. Tatar, S., Boztuğ, D., 2005. The syn-collisional Danacıobası biotite leucogranite derived from the crustal thickening in central Anatolia (Kırıkkale), Turkey. Geological Journal 40, 571-591.

14. Parlak, O., Yılmaz, H., Boztuğ, D., 2006. Origin and tectonic significance of the metamorphic sole and isolated dykes of the Divriği Ophiolite (Sivas, Turkey): Evidence for slab break-off prior to ophiolite emplacement. Turkish Journal of Earth Sciences 15, 25-45.

15. Boztuğ, D., Erçin, A.İ., Kuruçelik, M.K., Göç, D., Kömür, İ., İskenderoğlu, A., 2006. Geochemical characteristics of the composite Kaçkar batholith generated in a Neo-Tethyan convergence system, Eastern Pontides, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 27, 286-302. 

16. Alpaslan, M., Boztuğ, D., Frei, R., Temel, A., Kurt, M.A., 2006. Geochemical and Pb-Sr-Nd isotopic composition of the ultrapotassic volcanics from the  extension-related Çamardı-Ulukışla basin, Niğde Province, Central Anatolia, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 27, 613-627.

17. Boztuğ, D., Arehart, G.B., 2007. Oxygen and sulfur isotope geochemistry revealing a significant crustal signature in the genesis of the post-collisional granitoids in central Anatolia, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 30, 403-416.

18. Öner, F., Alpaslan, M., Boztuğ, D., Kuşçu, M., 2007. Geochemie und petrogenese der intrusivgesteine von Ağören in Ostanatolien/Türkei (Geochemistry and petrogenesis of the Ağören intrusives in East Anatolia/Turkey). Chemie der Erde- Geochemistry (doi:10.1016/j.chemer.2005.01.007).

19. Boztuğ, D., Jonckheere, R.C., Wagner, G.A., Erçin, A.İ., Yeğingil, Z., 2007. Titanite and zircon fission-track dating resolves successive igneous episodes in the formation of the composite Kaçkar batholith in the Turkish Eastern Pontides. International Journal of Earth Sciences (doi: 10.1007/s00531-006-0140-4).

20. Boztuğ, D., Harlavan, Y., Arehart, G. B., Satır, M., Avcı, N., 2007. K-Ar age, whole-rock and isotope geochemistry of A-type granitoids in the Divrigi-Sivas region, eastern-central Anatolia, Turkey. Lithos (doi:10.1016/j.lithos.2006.12.014).

21. Boztuğ, D., Harlavan, Y., 2007. K-Ar ages of granitoids unravel the stages of Neo-Tethyan convergence in the eastern Pontides and central Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences (doi: 10.1007/s00531-007-0176-0).

22. Boztuğ, D., Jonckheere, R.C., 2007. Apatite fission-track data from central-Anatolian granitoids (Turkey):constraints on Neo-Tethyan closure. Tectonics 26, (doi:10.1029/2006TC001988).

23. Boztuğ, D., Tichomirowa, M., Bombach, K., 2007. 207Pb-206Pb single-zircon evaporation ages of some granitoid rocks reveal continent-oceanic island arc collision during the Cretaceous geodynamic evolution of the central Anatolian crust, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences (doi:10.1016/j.jseaes.2007.04.004).

 

Uluslararası konferans/sempozyum bildiri

kitaplarında yayınlanmış  makaleler

1.  Boztuğ, D., Larson, L.T. and Öztürk, A., 1992, Preliminary results on the REE potential of the Konukdere metasomatite, Hekimhan-Hasançelebi area, NW Malatya, CE Anatolia, Turkey. 1st International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Geosound Special Issue, 163-177, Çukurova Univ., Adana.

2. Boztuğ, D., Kuşçu, İ., Erçin, A.İ. and Avcı, N., 2003, Mineral deposits associated with the pre-, syn- and post-collisional granitoids of the Neo-Tethyan convergence system between the Eurasian and Anatolian plates in NE and Central Turkey. In: Eliopoulops, D. et al. (eds), Mineral Exploration and Sustainable Development, 1141- 1144, Millpress, Rotterdam.

3. Boztuğ, D., Otlu, N and Tatar, S., 2004, Geological and petrological remarks revealing the differential tectonic uplift in the exhumation history of the collision-related central Anatolian intrusives, Turkey. Proceedings, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean  Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004, 45-48.

4. Önal, A., Boztuğ, D., Arslan, M., Spell, T., Kürüm, S. and Önal, A., 2004, Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of the felsic and mafic lava flows in the Orduzu (Malatya) volcanic cone from the widespread Neogene Yamadağ volcanism, Eastern Anatolia, Turkey. Proceedings, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean  Geology, Thessaloniki, Greece, 14 to 20 April 2004, 1302-1305.

5. Kürüm, S., Önal, A., Boztuğ, D., Arslan, M. and Spell, T., 2004, 40Ar/39Ar age determination and geochemistry of the widespread Yamadağ volcanics in the Arapkir, N Malatya region, Eastern Anatolia, Turkey. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean  Geology, Thessaloniki, Greece, 14 to 20 April 2004, 1295-1298.

 

Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler

1.  Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1983, Büyükçay-Elmalıçay granitoyidi (Kastamonu) ve çevre kayaçlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Yerbilimleri, 10, 71-88.

2.  Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1984, İllitin kristallik derecesi yöntemiyle Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumundaki dokanak (kontakt) metamorfizmasının incelenmesi. Doğa Bilim Dergisi, B-8, 3, 261-268.

3. Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1987, Göynükdağı (Kastamonu) yöresinin jeolojik ve mineralojik-petrografik incelenmesi. Doğa TU Müh. Çev. Dergisi, 11,1, 91-114.

4.  Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1987, Petrography, petrochemistry and solidification sequences of the Ağlı pluton from the Kastamonu granitoid    belt, northern Turkey. Yerbilimleri, 14, 91-107.

5.  Önder, F., Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1988, New palaeontological data on    the Lower Mesozoic rocks of Göynükdağı (Kastamonu) area, northwestern Pontides, Turkey. METU Jour. of Pure and Applied Sci.,           21, 1-3, 389-398.

6. Tutkun, S.Z., and Boztuğ, D., 1991, Comparision of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli-Adana in Taurides and Araç-Kastamonu in Pontides. Bull. Geol. Soc. Greece, 25, 1, 131-146.

7. Yılmaz, S., Boztuğ, D. ve Öztürk, A., 1991, Hekimhan-Hasançelebi (KB Malatya) yöresinin stratigrafisi ve tektoniği. C.Ü. Müh. Fak. Dergisi, Seri-A, Yerbilimleri, 8, 1, 1-18.

8. Boztuğ, D., 1992, Daday-Devrekani masifi güneybatı kesiminin litostratigrafi birimleri ve tektoniği. MTA Dergisi, 114, 1-21.

9. Boztuğ, D., 1992, Orta-Batı Pontidlerdeki Küre yöresi (K Kastamonu) magmatit-metamorfitlerinin petrografisi ve magmatitlerin ana element jeokimyası. C.Ü. Müh. Fak. Dergisi, Seri-A, Yerbilimleri, 9,1, 75-106.

10. Avcı, N. ve Boztuğ, D., 1993, Çaltı granitoyidinin (İliç-Erzincan) petrolojisi. Yerbilimleri, 16, 167-192.

11. Boztuğ, D., Yılmaz, S. ve Kesgin, Y., 1994, İç-Doğu Anadolu alkalin provensindeki Kösedağ plütonu (Suşehri-KD Sivas) doğu kesiminin petrografisi, petrokimyası ve petrojenezi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 37/2, 1-14.

12. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1994, Granitoyid petrojenezinde magma mingling / mixing kavramı: Türkiye'den  bazı örnekler. Jeoloji Mühendisliği, 44-45, 1-20.

13.  Boztuğ, D., 1994-1995, Kırşehir bloğundaki Yozgat batoliti doğu kesiminin (Sorgun güneyi) petrografisi, ana element jeokimyası ve petrojenezi. İ.Ü. Yerbilimleri, 9, 1-2, 1-20.

14.  Boztuğ, D., Debon, F., Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1995, High compositional diversity of the Middle Jurassic Kastamonu plutonic belt (Northern Anatolia, Türkiye).  Turkish Journal of Earth Sciences, 4, 67-86.

15. Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1995, Daday-Devrekani masifi metamorfizması ve jeolojik evrimi, Kastamonu bölgesi, Batı Pontidler, Türkiye. Türkiye Jeoloji Bülteni, 38/1, 33-52.

16. Alpaslan, M. ve Boztuğ, D., 1995, Metamorfizma basınç ve sıcaklık koşullarının belirlenmesi: Jeotermobarometre. Yıldızeli (Sivas batısı) yöresinde bir uygulama. Jeoloji Mühendisliği, 46, 1-27.

17.  Alpaslan, M., Guezou, J.C., Bonhomme, M.G. ve Boztuğ, D., 1996, Yıldızeli metasedimanter grubu içindeki Fındıcak metamorfitinin metamorfizması ve yaşı. Türkiye Jeoloji Bült., 39,1, 19-29.

18. Boztuğ, D. ve Yılmaz, S., Alpaslan, M., 1996, The Karaçayır syenite, N of Sivas: A peraluminous and post-collisional alkaline pluton in the easternmost part of Kırşehir block, Central Anatolia, Turkey. Bull. of Faculty of Engineering, Cumhuriyet Univ., Serie A-Earth Sciences, 13/1, 141-153.

19. Alpaslan, M. ve Boztuğ, D., 1997, The co-existence of the syn-COLG and post-COLG plutons in the Yıldızeli area (W-Sivas). Turkish Journal of Earth Sciences, 6, 1, 1-12.

20. Boztuğ, D., Debon, F., İnan, S., Tutkun, S.Z., Avcı, N. and Kesgin, Ö., 1997, Comparative geochemistry of four plutons from the Cretaceous-Palaeogene Central Eastern Anatolian alkaline province, (Divriği region, Sivas, Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 6, 95-115.

21. Yılmaz, O., Boztuğ, D. and Bonhomme, M.G., 1996-1997, The existence of the Early to Middle Jurassic and Early Cretaceous metamorphic episodes obtained by K-Ar geochronology in the Daday-Devrekani massif and surroundings, Kastamonu region, Northern Turkey. İ.Ü. Yerbilimleri, 10, 95-109.

22. Tatar, S. ve Boztuğ, D., 1997, Magmatik petrojenez çalışmalarında kısmi erime,      magma karışımı-asimilasyon, fraksiyonel kristalleşme ve asimilasyon-fraksiyonel kristalleşme süreçlerinin jeokimyasal modellemesi. Jeoloji Mühendisliği, 50, 8-22.

23. Ekici, T. ve Boztuğ, D., 1997,Anatolid-Pontid çarpışma sisteminin pasif kenarında yer alan Yozgat batolitinde syn-COLG ve post-COLG granitoyid birlikteliği. Geosound, 30, 519-538.

24. Ekici, T. ve Boztuğ, D., 1997, Granitoyidlerdeki K-feldispat megakristallerinin          anlamı ve önemi. Geosound, 30, 507-518.

25. Otlu, N. ve Boztuğ, D., 1997, İç Anadolu alkali plütonizmasındaki Kortundağ ve Baranadağ plütonlarında (D Kaman- KB Kırşehir) silisçe aşırı doygun (ALKOS) ve silisçe tüketilmiş alkali (ALKUS) kayaç birlikteliği. Geosound, 30, 779-805.

26. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1997, Dereli-Şebinkarahisar (Giresun Güneyi) arasında        yüzeylenen Doğu Pontid plütonizması petrojenezinde magma karışımı, fraksiyonel kristalleşme, kabuksal kirlenme ve kısmi erime süreçleri. Geosound, 30, 833-853.

27. Tatar, S. ve Boztuğ, D., 1997, Yozgat batoliti GB kesimindeki (Şefaatli-Yerköy arası) monzonitik birlikte fraksiyonel kristalleşme ve magma karışması (magma mingling/mixing) süreçleri. Geosound, 30, 539-562.

28. Güngör, Y., Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1997, Kaçkar batoliti Altıparmak dağı -            Soğanlı dağı arası (GD Çamlıhemşin-Rize) kesiminin petrografik, jeokimyasal ve petrojenetik incelenmesi. Geosound, 30, 637-664.

29. Boztuğ, D., Yağmur, M., Otlu, N., Tatar, S. and Yeşiltaş, A., 1998, Petrology of the post-collisional, within-plate Yıldızdağ gabbroic pluton, Yıldızeli-Sivas region, CA, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 37-51.

30. Boztuğ, D., 1998, Post-collisional Central Anatolian alkaline plutonism, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 145-165.

31. Yılmaz, S. and Boztuğ, D., 1998, Petrogenesis of the Çiçekdağ igneous complex, N of Kırşehir, Central Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 185-199.

32. Tatar, S. and Boztuğ, D., 1998, Fractional crystallization and magma mingling/mixing processes in the monzonitic association in the SW part of the composite Yozgat batholith (Şefaatli-Yerköy, SW Yozgat). Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 215-230.

33. Otlu, N. and Boztuğ, D., 1998, The coexistence of the silica oversaturated (ALKOS) and undersaturated alkaline (ALKUS) rocks in the Kortundağ and Baranadağ plutons from the Central Anatolian alkaline plutonism, E Kaman/NW Kırşehir, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 241-257.

34. Bigazzi, G., Norelli, P., Yeğingil, Z., Boztuğ, D., Ercan, T., Oddone, M. and Özdoğan, M., 1998, Studi di provenienza della ossidiana con il metodo delle tracce di fissione: nuovi dati dalla Regione anatolica. Le Scienze della Terra e l’Archeometria, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Cuen, 300-306.

35. Er, K., Akpınar, K.E., Uysal, İ.Ö. ve Boztuğ, D., 2001, Maksiller sinüsten çıkartılan dental materyalin X-Işınları Difraksiyonu (XRD) yöntemi ile incelenmesi (bir olgu nedeniyle). Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 4, 1, 20-23.

36. Marakoğlu, İ., Demirer, S., Boztuğ, D. ve Şengül, Ü., 2001, Diştaşlarının X-Işınları difraksiyonu (XRD) yöntemi ile mineralojik incelenmesi (ön çalışma sonuçları). Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 4, 2, 80-83.

37. Boztuğ, D., Çevikbaş, A., Demirkol, C., Tatar, S., Akyıldız, M. ve Otlu, N., 2002, Karamadazı plütonunun (Yahyalı-Kayseri) mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 45, 1, 41-58.

 

Ulusal konferans/sempozyum bildiri kitaplarında yayınlanmış  makaleler

1.  Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1985, Göynükdağı (Kastamonu) yöresindeki benzer görünümlü Jura ve Kretase yaşlı birimlerin kil mineralojisi ve illit kristallik derecesi yöntemiyle incelenmesi. II. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-38, Hacettepe Üniv., Ankara.

2. Boztuğ, D., 1989, Alt-Orta Paleozoyik yaşlı Samatlar grubu (Karadere-Araç/Kastamonu) ve Mesozoyik örtüsünün kil mineralojisi ve vitrinit yansıması yöntemiyle incelenmesi. IV. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 147-173, Cumhuriyet Üniv., Sivas.

3.  Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1991, K-Ar geochronology of the fine fractions from the Göynükdağı contact aureole: A mixed age due to inherited muscovite, Kastamonu, N Turkey. Mahmut Sayın Clay Minerals           Symposium, Proceedings, 74-86, Univ. of Çukurova, Adana.

4. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1991, Hekimhan-Hasançelebi (KB Malatya) yöresindeki Kuluncak ofiyolitli karışığı üzerinde çökelen Üst Kretase klastiklerinin kil mineralojisi. Mahmut Sayın Kil Mineralleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 95-109, Çukurova Üniv., Adana.

5.  Akman, Ü ve Boztuğ, D., 1992, Kastamonu granitoyid kuşağındaki (Orta-Batı Pontidler) Karabük granitoyidinin jeolojik konumu, mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 7, 192-215.

6.  Boztuğ, D. ve Yılmaz, S., 1992, Konukdere metasomatitinin (Hekimhan-Hasançelebi, KB Malatya) petrolojisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 7, 116-129.

7.  Boztuğ, D., Larson, L.T., Yılmaz, S., Uçurum, A. ve Öztürk, A., 1994, Alacahan yöresi (GD Sivas) lisfenitlerinin jeolojik konumu, mineralojisi ve değerli      metal içeriği. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt II, Jeoloji ve Maden, 123-138, Çukurova Üniv., Adana.

8. Çevikbaş, A., Boztuğ, D., Demirkol, C., Yılmaz, S., Akyıldız, M., Açlan, M., Demir, Ö. ve Taş, R., 1995, Horoz plütonunun (Ulukışla-Niğde) oluşumunda dengelenmiş hibrid sistemin mineralojik ve jeokimyasal kanıtları. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 10, 62-77.

9. Alpaslan, M., Guezou, J-C. ve Boztuğ, D., 1996, Yıldızeli (Sivas batısı) yöresinde Kırşehir kristalin temelinin tektono-stratigrafik özellikleri. Süleyman Demirel Üniv., IX. Mühendislik Sempozyumu, 29-31 mayıs 1996, Jeoloji Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 1-7, Isparta.

10. Boztuğ, D., 1997, Post-collisional Central Anatolian alkaline plutonism, Turkey. In: Boztuğ, D., Yılmaz-Şahin, S., Otlu, N. and Tatar, S. (eds.), Proceeding of TÜBİTAK-BAYG/NATO-D Program on Alkaline Magmatism (Theoretical Considerations and A Field Excursion in Central Anatolia), 2-10 October 1997, Dept. of Geology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 105-146.

11. Yılmaz-Şahin, S. and Boztuğ, D., 1997, Petrography and wholerock chemistry of the gabbroic, monzogranitic and syenitic rocks from the Çiçekdağ region, N of Kırşehir, Central Anatolia, Turkey. In: Boztuğ, D., Yılmaz-Şahin, S., Otlu, N. and Tatar, S. (eds.), Proceeding of TÜBİTAK-BAYG/NATO-D Program on Alkaline Magmatism (Theoretical Considerations and A Field Excursion in Central Anatolia), 2-10 October 1997, Dept. of Geology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 29-42.

12. Alpaslan, M. and Boztuğ, D., 1997, Plutonic and subvolcanic occurrences of post-collisional Central Anatolian alkaline magmatism in the northeastern part of the Kırşehir block: The Davulalan syenitoid and Çakmak trachyte-porphyry. In: Boztuğ, D., Yılmaz-Şahin, S., Otlu, N. and Tatar, S. (eds.), Proceeding of TÜBİTAK-BAYG/NATO-D Program on Alkaline Magmatism (Theoretical Considerations and A Field Excursion in Central Anatolia), 2-10 October 1997, Dept. of Geology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 54-67

13. Otlu, N. and Boztuğ, D., 1997, The coexistency of the silica oversaturated (ALKOS) and undersaturated alkaline (ALKUS) rocks in the Kortundağ and Baranadağ plutons from the Central Anatolian alkaline plutonism, E Kaman/NW Kırşehir, Turkey. In: Boztuğ, D., Yılmaz-Şahin, S., Otlu, N. and Tatar, S. (eds.), Proceeding of TÜBİTAK-BAYG/NATO-D Program on Alkaline Magmatism (Theoretical Considerations and A Field Excursion in Central Anatolia), 2-10 October 1997, Dept. of Geology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 85-104.

14. Tatar, S. and Boztuğ, D., 1997, Fractional crystallization and magma mingling/mixing processes in the monzonitic association in the SW part of the composite Yozgat batholith (Şefaatli-Yerköy, SW Yozgat). In: Boztuğ, D., Yılmaz-Şahin, S., Otlu, N. and Tatar, S. (eds.), Proceeding of TÜBİTAK-BAYG/NATO-D Program on Alkaline Magmatism (Theoretical Considerations and A Field Excursion in Central Anatolia), 2-10 October 1997, Dept. of Geology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey, 147-164.

15. Boztuğ, D., 1998, Orta Anadolu’da etkin olan kayaç ve maden yatakları/cevherleşme oluşturan jeolojik süreçler. Boztuğ, D., Özer, T. ve Otlu, N., (ed.), 1988, Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1999, Sivas, Bildiriler Kitabı, 1-6.

16. Boztuğ, D., 1998, Orta Anadolu çarpışma intrüzifleri. Boztuğ, D., Özer, T. ve Otlu, N., (ed.), 1988, Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1999, Sivas, Bildiriler Kitabı, 19-42.

17. Boztuğ, D. ve Tatar, S., 1998, Magmaların oluşum, katılaşma ve etkileşim süreçleri. Boztuğ, D., Özer, T. ve Otlu, N., (ed.), 1988, Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1999, Sivas, Bildiriler Kitabı, 43-65.

18. Boztuğ, D., 2001, Magma oluşumu, kinetiği ve katılaşması. Boztuğ, D. ve Otlu, N., (ed.), 2001, Magmatik Petrojenez. TÜBİTAK Lisansüstü Yaz Okulu, Jeoloji Mühendisleri Odası  Yayını, 61, 19-60, Ankara.

19. Boztuğ, D., 2001, Granitoyidlerin ana, eser ve REE jeokimyası karakteristikleri. Boztuğ, D. ve Otlu, N., (ed.), 2001, Magmatik Petrojenez. TÜBİTAK Lisansüstü Yaz Okulu, Jeoloji Mühendisleri Odası  Yayını, 61, 139-158, Ankara.

20. Boztuğ, D., 2001, Jeolojik malzemenin spektroskopik analiz yöntemleri. Boztuğ, D. ve Otlu, N., (ed.), 2001, Magmatik Petrojenez. TÜBİTAK Lisansüstü Yaz Okulu, Jeoloji Mühendisleri Odası  Yayını, 61, 511-542, Ankara.

21. Yılmaz Şahin, S. ve Boztuğ, D., 2001, Magma karışması (magma mingling/mixing). Boztuğ, D. ve Otlu, N., (ed.), 2001, Magmatik Petrojenez. TÜBİTAK Lisans Üstü Yaz Okulu, Jeoloji Mühendisleri Odası  Yayını, 61, 543-579, Ankara.

22. Tatar, S. ve Boztuğ, D., 2001, Batolitlerde normal ve ters zonlanma. Boztuğ, D. ve Otlu, N., (ed.), 2001, Magmatik Petrojenez. TÜBİTAK Lisans Üstü Yaz Okulu Jeoloji Mühendisleri Odası  Yayını, 61, 580-601, Ankara

 

Uluslararası  Konferans/Sempozyum bildirileri

1. Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1983, Geological setting and mineralogy-petrology of the Büyükçay-Elmalıçay granitic intrusion and the surrounding rocks, Kastamonu province, northern Turkey. GEOCOME-II, October 22-24,  1983, Baghdad-Irak, Abstr., p. 28-29.

2. Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1984, The contribution of illite crystallinity degree to the study of contact metamorphism of the Büyükçay-Elmalıçay granitoid (Province of Kastamonu, Turkey). 27th.           International Geological Congress, August 4-14, 1984, Moscow-USSR, Abstr., 2, p.232-233.

3. Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1987, Petrography, petrochemistry and solidification sequences of the Ağlı pluton from the Kastamonu granitoid belt of northern Turkey. 5th Meeting of European Geological Societies "Orogeny, Magmatism and Metallogeny in Europe", October  6-9, 1987, Dubrovnik-Yugoslavia, Abstr., p.102.

4. Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1987, Distinction of the Jurassic and Cretaceous formations by means of clay minerals in Göynükdağı-Kastamonu area, northern Turkey. EUG-IV,  April 13-16, 1987, Strasbourg-France, Progr. Suppl., p.15.

5. Boztuğ, D., 1987, Petrology of spotted rocks from the Göynükdağı contact aureole, Kastamonu province, northern Turkey. EUG-IV, April 13-16, 1987, Strasbourg-France, Progr. Suppl., p.13.

6. Boztuğ, D., 1988, Geochemistry and outward solidification of some zoned plutons from the Kastamonu granitoid belt, Northern Turkey. International Congress of Geochemistry and Cosmochemistry, August 29-September 2, 1988, Paris-France, Chemical Geology, Special Issue, p. 66.

7. Boztuğ, D., 1989, Clay mineralogy and vitrinite reflectance of the Palaeozoic and Mesozoic shales forming the epicontinental cover of Eurasian plate in Kastamonu region, Western Pontides, Turkey. EUG-V, Terra Abstr., 1, p.311.

8. Poisson, A., Bergougnan, H., Alpaslan, M., Boztuğ, D., Temiz, H., Tutkun, S.Z. and Yalçın, H., 1989, The significance of the Palaeogene Central Anatolian basins around the Kırşehir block, Turkey. EUG-V, Terra Abstr., 1, p.56.

9.  Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1989, First K-Ar results of the Göynükdağı contact aureole, Kastamonu region, Western Pontides, Turkey: A mixed age due to inherited muscovite, Turkey. EUG-V, Terra Abstr., 1, p.354.

10. Tutkun, S.Z. and Boztuğ, D., 1990, Comparision of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli-Adana in Taurides and Araç-Kastamonu in Pontides. 5th Congress of the Geological Society of Greece,  May 24-27, 1990, Thessaloniki-Greece, Abstr., p. 63-64.

11.Alpaslan, M., Guezou, J.C., Poisson, A. and Boztuğ, D., 1991, Structure, kinematic and timing of the Eastern Kırşehir thrust complex, Turkey. EUG-VI, Terra Abstr., 3, 1, p. 269.

12.Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1991, Metamorphism and geological evolution of the southwestern patr of Daday-Devrekani massif, Western Pontides, Kastamonu province, Turkey. EUG-VI, Terra Abstr., 3, 1, p. 323.

13.  Yılmaz, S. and Boztuğ, D., 1991,  Petrology of the Hasançelebi syenitic pluton from the Central-Eastern Anatolian alkaline province, Hekimhan-Malatya district, Turkey. EUG-VI, Terra Abstr., 3, 1, p. 426.

14.  Yılmaz, S., Boztuğ, D. and Öztürk, A., 1992, The geological setting, petrographical and geochemical characteristics of the Cretaceous and Tertiary magmatites in the Hekimhan-Hasançelebi area, NW Malatya, Turkey.  International Workshop: Work in Progress on the Geology of Türkiye,  April 9-10, 1992,  Univ. Keele, England, Abstr., p. 81.

15.  Boztuğ, D., Debon, F., İnan, S., Tutkun, S.Z., Avcı, N. and Kesgin, Ö., 1992, Comparative geochemistry of four plutons from the Cretaceous-Palaeogene Central-Eastern Anatolian alkaline province (Divriği region, Turkey).International Workshop: Work in Progress on the Geology of Türkiye,  April 9-10, 1992, Univ. Keele, England, Abstr., p. 25-26.

16.  Boztuğ, D., Debon, F., Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1992, High compositional diversity of the Middle Jurassic Kastamonu plutonic belt (Northern Anatolia, Turkey). International Workshop: Work in             Progress on the Geology of Türkiye,  April 9-10, 1992, Univ. Keele, England, Abstr., p. 23-24.

17.  Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1992, Metamorphism, plutonism and geological evolution of Daday-Devrekani massif and surroundings in the Kastamonu region of Central-Western Pontides, Northern Turkey. International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, September 7-11, 1992, Ankara, Abstr., p. 46-47.

18.  Boztuğ, D., Yılmaz, S. and Öztürk, A., 1994, Post-collisional alkaline plutonism in the Central-Eastern Anatolia, Turkey. International Volcanological Congress, IAVCEI'94, 12-16 September 1994, METU-Ankara, Turkey, Abstract Volume, Theme 1, Collision Related Magmatism.

19.  Uçurum, A., Larson, L.T., Boztuğ, D. and Öztürk, A., 1994, Evolution of             the silica-carbonate (listwaenite) alteration of Upper Cretaceous serpentinizated ultramafic rocks in Hekimhan-Malatya and Divriği-Sivas, Central East Turkey. International Volcanological Congress,     IAVCEI'94, 12-16 September 1994, METU-Ankara, Turkey, Abstract      Volume, Theme 11, Tethyan Ophiolites.

20.  Yılmaz, S. and Boztuğ, D., 1995, Space and time relations of the three plutonic phases in a region between Dereli and Şebinkarahisar, South Giresun, Eastern Pontides, Turkey. Second International Turkish Geology Workshop: "Work in Progress on the Geology of Turkey", September 6-8, 1995, Cumhuriyet Univ., Sivas, Turkey, Abstracts,        p.116.

21. Uçurum, A., Larson, L.T. and Boztuğ, D., 1995, Geochemistry and petrology of the alkaline subvolcanic hosted iron deposit in the Karakuz area, Northwest Hekimhan-Malatya, Turkey.Second International        Turkish Geology Workshop: "Work in Progress on the Geology of Turkey", September 6-8, 1995, Cumhuriyet Univ.,         Sivas, Turkey, Abstracts, p.111.

22.  Alpaslan, M., Guezou, J.C. and Boztuğ, D., 1995, Structural and metamorphic features of the easternmost part of the Kırşehir block. Second International Turkish Geology Workshop: "Work in Progress on the Geology of Turkey", September 6-8, 1995, Cumhuriyet Univ., Sivas, Turkey, Abstracts,   p.12.

23. Ekici, T., Boztuğ, D., Tatar, S. and Otlu, N., 1997, The co-existency of the syn-COLG and post-COLG granitoids in the Yozgat batholith from passive margin of the Anatolide-Pontide collision. EUG-9, Strasbourg-France, 23-27 March 1997, Symposium 55: Post-Collisional Magmatism, Convenors: J.-P. Liegois & R. Altherr), Abstracts, p. 503.

24. Boztuğ, D and Yılmaz, s., 1997, Some variabilities in the partial melting of the sources and solidification processes of the melts in the genesis of the Central Anatolian post-collisional alkaline plutonism. EUG-9, Strasbourg-France, 23-27 March 1997, Symposium 55: Post-Collisional Magmatism, Convenors: J.-P. Liegois & R. Altherr), Abstracts, p. 502.

25. Tatar, S., Boztuğ, D., Ekici, T. and Otlu, N., 1997, Outward fractional crystallization and mingling/mixing processes in the SW part of the Yozgat batholith. EUG-9, Strasbourg-France, 23-27 March 1997, Symposium 51: Generation of Granitic Rocks and Deep Crustal Processes, Convenors: D.H. Hutton & J.D. Clemens, Abstracts, p. 460.

26. Güngör, Y., Boztuğ, D. and Yılmaz, O., 1997, Petrography, geochemistry and petrogenesis of the Kaçkar batholith (East Pontides) in an area between Altıparmak Dağı and Soğanlı Dağı, SE Çamlıhemşin, Rize, Turkey. EUG-10, Strasbourg-France, Abstracts, p. 694.

27. Boztuğ, D., Tatar, S. and Otlu, N., 1997, Partial melting modeling of the magma source of the Yıldızdağ gabbroic pluton, Yıldızeli-Sivas region, Central Anatolia, Turkey. Geoenv’97, International Symposium on Geology and Environment, September 1-5, 1997, İstanbul, 50th Anniversary of the Geological Congress of Turkey. Abstracts, Session 1.4. Water-Rock Interaction, p. 50.

28. Boztuğ, D., 1998, Geodynamic significance of metamorphism-magmatism synchronisation and S-I-A type magmatic rock associations in central Anatolia, Turkey. Third International Turkish Geology Symposium (Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings), 31 August-4 September, 1998, Ankara, Turkey, Abstracts, p.157.

29. Otlu, N., Boztuğ, D. and Bonin, B., 2001, Mineral chemistry and geothermobarometry of some silica oversaturated alkaline plutons from the post-collisional alkaline plutonism in Central Anatolia, Turkey. Fourth International Turkish geology Symposium, (ITGS-IV),  24-28 September 2001, Abstracts, 56.

30. Boztuğ, D., Çevikbaş, A., Demirkol, C. and Öztunalı, Ö., 2001, The co-existence of the crustal thickening and thinning related plutons in the Middle Taurus Mountains, Turkey. Fourth International Turkish geology Symposium, (ITGS-IV),  24-28 September 2001, Abstracts, 207.

31. Boztuğ, D., 2001, Petrology and geodynamics of the alkaline and transalkaline igneous rocks outcropping in the northern and southern parts of the North Anatolian Fault Zone, Eastern ontides, Turkey. Fourth International Turkish geology Symposium, (ITGS-IV),  24-28 September 2001, Abstracts, 208.

32. Yılmaz-Şahin, S. and Boztuğ, D., 2001, Some major, trace and REE diffusional transfer from the felsic host magma to mafic microgranular enclaves in the Tamdere Quartz Monzonite, South of Dereli-Giresun, Eastern Pontides, Turkey. Fourth International Turkish geology Symposium, (ITGS-IV),  24-28 September 2001, Abstracts, 209.

33. Boztuğ, D., Erçin, A.I., Göç, D., Er, M., İskenderoğlu, A., Kuruçelik, M.K. and Kömür, I., 2001, Petrogenesis of the composite Kaçkar batholith along a north-south geotraverse between Ardeşen (Rize) and İspir (Erzurum) towns, Eastern Black Sea region, Turkey. Fourth International Turkish geology Symposium, (ITGS-IV),  24-28 September 2001, Abstracts, 210.

34. Açlan, M., Parlak, O., İşler, F., Boztuğ, D. and Delaloye, M., 2001, Geochemistry and geochronology of the west-northwestern part of Behrek batholith, Central Anatolia. Fourth International Turkish geology Symposium, (ITGS-IV),  24-28 September 2001, Abstracts, 217.

35. Boztuğ, D., Jonckheere, R., Wagner, G.A., Yılmaz Şahin, S. and Yeğingil, Z., 2002, Apatite fission-track ages provide uplift rates and time-temperature paths for the exhumation of Eastern Black Sea plutons in the Dereli-Şabinkarahisar area, S Giresun, NE Turkey. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, Istanbul, Turkey, Abstracts, p.116.

36. Tatar, S. and Boztuğ, D., 2002, Composite Behrekdağ Batholith: An igneous signature for the collision between Anatolides and Pontides along Ankara-Erzincan Suture Zone in Central Anatolia, Turkey. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, Istanbul, Turkey, Abstracts, p.118.

37. Boztuğ, D., Tatar, S., Platevoet, B. and Bonin, B., 2002, Rapid successive magma pulses in space and time during the genesis of monzonitic association of the composite Yozgat Batholith, Central Anatolia, Turkey. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, Istanbul, Turkey, Abstracts, p.119.

38. Boztuğ, D., Wagner, G.A., Erçin, A.İ., Göç, D., Yeğingil, Z., İskenderoğlu, A., Kuruçelik, M.K., Kömür, İ. And Güngör, Y., 2002, Sphene and zircon fission-track geochronology unravelling subduction- and collision-related magma surges in the composite Kaçkar Batholith, Eastern Black Sea region, Turkey. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, 16-18 May 2002, Istanbul, Turkey, Abstracts, p.121.

39. Alpaslan, M., Otlu, N., Ekici, T., Temel, An. And Boztuğ, D., 2002, Some textural and geochemical evidences on mixing and mingling in the genesis of Karamağara volcanics, Saraykent-Yozgat, Central Anatolia, Turkey. Goldschmidt 2003, Geochimica Cosmochimica Acta Supplementary, 66, Supplement 1, A15.

40. Kurt, M.A., Alpaslan, M., Boztuğ, D. and Temel, A., 2003, Alkaline and subalkaline intrusives within the post-collisional Ulukışla basin, Central Anatolia, Turkey: Transition fro extensional to compressional tectonics. Goldschmidt 2003, Geochimica Cosmochimica Acta Supplementary, 67, 18, A243.

41. Boztuğ, D., Avcı, N., Tatar, S., Zorlu, M. and Tüvar, O., 2003, Mineralogical and geochemical evidences of the interaction between co-eval mafic and felsic magma sources in the genesis of the A-type Murmana and Dumluca granitoids, Divriği SE Sivas, Central Turkey. International Conference The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives, SAAVA-2003, 17-20 September, 2003, Milos Island, Greece, Book of Abstracts, 43-44.

42. Boztuğ, D., Tatar, S., Yılmaz Şahin, S. and Harlavan, Y., 2003, The co-existence of S-type and I-type granitoids in the crustal thickening-related Felahiye pluton in the Anatolide-Tauride Terraine, NE Kayseri, Central Turkey. International Conference The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives, SAAVA-2003, 17-20 September, 2003, Milos Island, Greece, Book of Abstracts, 47-48.

43. Alpaslan, M., Frei, R., Kurt, M.A., Boztuğ, D. and Temel, A., 2003, Late Cretaceous – Early Tertiary volcanism within the rifting-related Çamardı-Ulukışla basin, Central Anatolia, Turkey. . International Conference The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives, SAAVA-2003, 17-20 September, 2003, Milos Island, Greece, Book of Abstracts, 50.

44. Boztuğ, D., Yılmaz Şahin, S., Can, İ., Sarı, R. and Küçükefe, Ş., 2003, Comparative mineralogical-petrographical and geochemical study of the Ilıca and Çataldağ granitoids from the Sakarya zone in NW Anatolia, N Balıkesir region, Turkey. . International Conference The South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives, SAAVA-2003, 17-20 September, 2003, Milos Island, Greece, Book of Abstracts, 58-60.

45. Higgins, M., Machado, G., Meilleur, D., Godin, R., Boztuğ, D., Otlu, N., Tatar, S. and Yılmaz Şahin, S., 2003, Solidification of felsic magmas: Evidence from crystal size distributions (CSD) of feldspars. Hutton Symposium, (submitted abstract).

46. Higgins, M., Boztuğ, D. and Yılmaz Şahin, S., 2003, Crystal size distribution of feldspars in granitoids from Turkey and California. 2003 Seattle Annual Meeting, GSA, (accepted abstract).

47. Uçurum, A., Arehart, G.B., Lechler, P.J., Molnar, F., Otlu, N., Ekici, T., Boztuğ, D., Kurt, İ., 2004, Epithermal Gold Mineralizations in 
Pontide Island Arc, North Eastern Turkey. 32nd International Geological Congress, August 20-28, Florence, Italy, Abstracts, Part1, p. 49.

48. Kavak, K.Ş., Uçurum, A., Lechler, P.J., Arehart, G.B., Otlu, N., Ekici, T. and Boztuğ, D., 2004, Determination of Alteration Zones Related to Hydrothermal Mineralization in the Eastern Black Sea region/Turkey Using ASTER and Landsat ETM+ Images. 32nd  International Geological Congress, August 20-28, Florence, Italy, Abstracts, Part2, p. 941.

49. Alpaslan, M., Frei, R., Murt, M.A., Temel, A. and Boztuğ, D., 2004, Origin of the ultrapotassic volcanics within the Late Cretaceous to Early Tertiary Ulukışla Basin, Central Anatolia, Turkey. Goldschmidt 2004, Geochimica Cosmochimica Acta Supplementary, 68, 11, A605

50. Boztug, D., Jonckheere, R.C., Harlavan, Y. and Sahin, S.Y., 2005a. Timing of magmatic episodes in the composite Kackar batholith, eastern Pontides, Turkey: from subduction through slab break-off to within-plate extensional magmatism. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 00210, 2005. SRef-ID: 1607-7962 / gra / EGU05-A-00210.

51. Boztuğ, D. Jonckheere, R.C., Arslan, M., Şen, C., Karslı, O. and Erçin, A.İ., 2005b. Eocene slab break-off revealed by the E-W distribution of the multi-sourced granitoids and tectonic denudation in the eastern Pontides, Turkey. Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 02129, 2005. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU05-A-02129.

52. Boztuğ, D., Jonckheere, R.C., Enkelmann, E., Ratschbacher, L. and Wagner. G.A., 2005c. Geodynamic implications of rapid denudation of the granitoids at about 50 and 20 Ma in the eastern Pontides, Turkey: apatite fission-track results. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, 10, Supplement 1, Goldschmidt Conference Abstract, 2005, Geochronology of Tectonic Processes, A 300.

53. Boztuğ, D., Harlavan, Y., Arehart, G.B., 2005d. K-Ar age, whole-rock and stable isotope geochemistry of A-type granitoids in the Divrigi-Sivas region, eastern-central Anatolia, Turkey. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, 10, Supplement 1, Goldschmidt Conference Abstract, 2005, A-type Granites and Related Rocks, A 86.

54. Parlak, O., Yılmaz, H., Boztuğ, D. and Höck, V., 2005. Geochemistry and tectonic setting of the Divriği ophiolite in the East Central Anatolia (Sivas, Turkey): evidence for melt generation within an asthenospheric window prior to ophiolite emplacement onto the Taurides. Kadir Has Univ. Symp. (submitted abstract).

55. Boztuğ, D., Kürüm, S., Önal, A., Yalçın, H., Bingöl, A.F., Arslan, M. and Beyarslan, M., 2005. 40Ar/39Ar age and compositional constraints on the genesis of Yamadağı volcanics in the Malatya province, eastern Anatolia, Turkey Kadir Has Univ. Symp. (submitted abstract).

56. Boztuğ D., Tichomirova M., Jonckheere R., Harlavan Y., Bombach, K. 2006b. 207Pb/206Pb, K/Ar and fission-track geothermochronology of S-I-A-type granitoids reveal the continent-oceanic island arc and continent-continent collision stages of the Neo-Tethyan convergence system in central Anatolia (Turkey). Abstracts European Conference on Thermochronology. July 30 - August 04, 2006, Bremen, Germany. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 49, 16-17.

 

 

 

Ulusal konferans/sempozyum bildirileri

1. Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1983, Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumu kontakt metamorfizmasının incelenmesinde illit kristallik derecesi yönteminin katkısı. 1. Ulusal Kil Mineralleri Sempozyumu, 21-26 Şubat 1983, Çukurova Üniv., Adana, Bildiri Özleri, s.2.

2.  Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1985, Göynükdağı (Kastamonu) yöresindeki benzer görünümlü Jura ve Kretase yaşlı birimlerin kil mineralojisi ve illit kristallik derecesi yöntemiyle incelenmesi. II. Ulusal Kil Sempozyumu, 24-27 Eylül 1985, Hacettepe Üniv., Ankara, Bildiri Özleri, s. 3.

3.  Boztuğ, D., Yılmaz, O., Debon, F. ve Le Fort, P., 1986, Kastamonu granitoyid kuşağındaki bazı plütonların jeokimyasal karakteristikleri. Türkiye Jeoloji Kurultaya-1986, Ankara, Bildiri Özleri, s. 28.

4.  Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1987, Kastamonu granitoyid kuşağındaki Ağlı plütonunun petrografisi, petrokimyası ve katılaşma evresi. Türkiye           Jeoloji Kurultayı 1987, Ankara, Bildiri Özleri, s. 32.

5. Boztuğ, D., Gündoğdu, M.N., Karayiğit, A.İ. ve Uğur, H., 1987, Azdavay (Kastamonu) Üst Paleozoyiğinin kil mineralojisi ve kömürleşme derecesi üzerine ön çalışma. III. Ulusal Kil Sempozyumu, 21-27 Eylül 1987, ODTÜ-Ankara, Progr. ve Özler, s. 5-6.

6.  Batman, B. ve Boztuğ, D., 1987, Gökdere vadisinde (Orhaniye/KB Ankara) yer alan sillerin yapısal, petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Melih Tokay Jeoloji Sempozyumu, 11-13 Kasım 1987, ODTÜ-           Ankara, Progr. ve Özler, s. 80-83.

7. Boztuğ, D., 1987, Göynükdağı kontakt metamorfitindeki benekli kayaçların dağılımı ve mineralojik-petrografik özellikleri, Kastamonu bölgesi, Kuzey Türkiye. Melih Tokay Jeoloji Sempozyumu, 11-13         Kasım 1987, ODTÜ-Ankara, Progr. ve Bildiri Özleri, s. 106-108.

8. Önder, F., Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1987, Batı Pontidlerdeki Göynükdağı-Kastamonu yöresi Alt Mesozoyik kayaçlarında yeni paleontolojik(konodont) bulgular. Melih Tokay Jeoloji Sempozyumu, 11-13 Kasım 1987, ODTÜ-Ankara, Progr. ve Bildiri Özleri, s. 127-128.

9.  Boztuğ, D., 1988, İnce taneli sedimanter kayaçların adlandırılmasına kil mineralojisi yöntemiyle bir yaklaşım: Batı Pontidlerdeki Kastamonu yöresinde bir uygulama. I. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, 12-15 Ekim 1988, Cumhuriyet Üniv., Sivas, Progr. ve Özler, s.  32-33.

10. Boztuğ, D., 1989, Alt-Orta Paleozoyik yaşlı Samatlar grubu (Karadere-Araç/Kastamonu) ve Mesozoyik örtüsünün kil mineralojisi ve vitrinit yansıması yöntemiyle incelenmesi. IV. Ulusal Kil Sempozyumu, 20-23 Eylül 1989, Cumhuriyet Üniv., Sivas, Progr. ve Bildiri Özleri, s. 73-  75.

11. Tutkun, S.Z. and Boztuğ, D., 1990, Comparision of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli-Adana in Taurides and Araç-Kastamonu in Pontides. 5th Congress of the Geological Society of Greece,  May 24-27, 1990, Thessaloniki-Greece, Abstr., p. 63-64.

12. Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1991, Göynükdağı kontakt halesi kayaçlarının kilboyu bileşenlerinin K-Ar radyometrik yaş tayini: Kalıntı muskovitlerden kaynaklanan karışık yaş problemi.Mahmut Sayın  Kil Mineralleri Sempozyumu, 2-4 Mayıs 1991, Çukurova Üniv., Adana, Bildiri Özleri, s. 20-21.

13. Yılmaz, S., ve Boztuğ, D., 1991, Hekimhan-Hasançelebi (KB Malatya) yöresindeki Kuluncak ofiyolitli karışığı üzerinde çökelen Üst Kretase klastiklerinin kil mineralojisi. Mahmut Sayın Kil Mineralleri Sempozyumu, 2-4 Mayıs 1991, Çukurova Üniv., Adana, Bildiri      Özleri, s. 96-97.

14.  Boztuğ, D., 1991, Kırşehir bloğundaki Yozgat batoliti doğu kesiminin (Sorgun güneyi) petrografisi, ana element jeokimyası ve petrojenezi. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, 2-5 Eylül 1991, Ankara Üniv., Ankara, Bildiri Özleri, s. 98-99.

15.  Boztuğ, D., Kesgin, Ö., İnan, S. ve Tutkun, S.Z., 1991, Divriği (GD Sivas) yöresi granitoyidlerinin petrografisi, ana element jeokimyası ve petrojenezi. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, 2-5 Eylül 1991, Ankara Üniv., Ankara, Bildiri Özleri, s. 98-99.

16. Boztuğ, D. ve Yılmaz, S., 1992, Konukdere metasomatitinin (Hekimhan-Hasançelebi, KB Malatya) petrolojisi. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24- 28 Şubat 1992, Ankara, Bildiri Özleri, s. 38.

17. Akman, Ü. ve Boztuğ, D., 1992, Kastamonu granitoyid kuşağındaki (Orta-Batı Pontidler) Karabük granitoyidinin jeolojik konumu, mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı,        24-28 Şubat 1992, Ankara, Bildiri Özleri, s. 33.

18.Avcı, N. ve Boztuğ, D., 1993, Çaltı granitoyidinin (İliç-Erzincan) petrolojisi. 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 83.

19. Boztuğ, D., Yılmaz, S. ve Kesgin, Y., 1993, İç-Doğu Anadolu alkalin provensindeki Kösedağ plütonu (Suşehri-KD Sivas) doğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası. 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 87.

20. Akıman, O. ve Boztuğ, D., 1993, Orta Anadolu kristalen karmaşığı içinde yer alan alkali magmatik kayaçlar. Hacettepe Üniversitesi'nde Yerbilimlerinin 25. Yılı Sempozyumu, 15-17 Kasım 1993, Hacettepe Üniv., Ankara, Bildiri Özleri, s. 21-22.

21.Alpaslan, M., Guezou, J.C. ve Boztuğ, D., 1994, Yıldızeli yöresinin  (Sivas Batısı) tektoniği. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 122.

22. Alpaslan, M., Guezou, J.C., Bonhomme, M.G. ve Boztuğ, D., 1994, Yıldızeli metasedimanter grubu içindeki Fındıcak metamorfitinin metamorfizması ve yaşı. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 152.

23.  Boztuğ, D., Yılmaz, S. ve Öztürk, A., 1994, İç-Doğu Anadolu'da çarpışma sonrası alkali plütonizma. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı,         Ankara, Bildiri Özleri, s. 141.

24. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1994, Granitoyid petrojenezinde magma mingling/mixing kavramı: Türkiye'den bazı örnekler. 47. Türkiye Jeoloji   Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri, s. 138-139.

25. Çevikbaş, A., Boztuğ, D., Demirkol, C., Yılmaz, S. ve Akyıldız, M., 1997, Bolkardağlar, Aladağlar ve Niğde masifinde kabuk kalınlaşması ve Ulukışla-Çamardı baseninde riftleşme ile ilgili plütonların karşılaştırmalı incelenmesi, Orta Toroslar, Türkiye. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 37-38.

26. Otlu, N. ve Boztuğ, D., 1997, İç Anadolu alkali plütonizmasındaki Kortundağ ve Baranadağ plütonlarında (D Kaman-KB Kırşehir) silisçe aşırı doygun (ALKOS) ve silisçe tüketilmiş (ALKUS) alkali kayaç birlikteliği. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 39-40.

27. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1997, Dereli-Şebinkarahisar (Giresun) arasında yüzeylenen Doğu Pontid plütonizması petrojenezinde magma karışımı, fraksiyonel kristalleşme, kabuksal kirlenme ve kısmi erime süreçleri. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 167-168.

28. Uçurum, A., Larson, L.T. ve Boztuğ, D., 1997, Cürek (Divriği-Sivas) ve Güvenç, Karakuz (Hekimhan-Malatya) bölgelerindeki Geç Kretase ofiyolitik melanjları içerisindeki silika-karbonat (listvenit) kayaçların jeolojisi, jeokimyası ve mineralizasyonu. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 169-170.

29. Tatar, S. ve Boztuğ, D., 1997, Yozgat batoliti GB kesiminde (Şefaatli-Yerköy arası) FC ve magma mingling/mixing süreçlerinin kanıtları. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 215-216.

30. Ekici, T. ve Boztuğ, D., 1997, Anatolid-Pontid çarpışma sisteminin pasif kenarında yer alan Yozgat batolitinde syn-COLG ve post-COLG granitoyid birlikteliği. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 217-218.

31. Ekici, T. ve Boztuğ, D., 1997, Granitoyidlerdeki K-feldispat megakristallerinin anlamı ve önemi. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 219-220.

32. Boztuğ, D. ve Yılmaz, S., 1997, İç Anadolu çarpışma sonrası alkali plütonizmasında bazı jenetik gruplaşmalar. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 221-222.

33. Güngör, Y., Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1997, Kaçkar batoliti Altıparmak dağı- Soğanlı dağı arası (GD Çamlıhemşin-Rize) kesiminin petrografik, jeokimyasal ve petrojenetik incelenmesi. Çukurova Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, 30 Nisan - 3 Mayıs 1997, Adana, Bildiri Özleri, s. 223-224.

34. Güngör, Y., Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1997, Ayder K-feldispat megakristalli monzogranitinin (Çamlıhemşin- Rize, Doğu Pontidler) ana ve iz element jeokimyası. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Elazığ, Bildiri Özleri, s. 28.

35. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1998, Çarpışma zonu magmatizmasının petrojenezi.

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-20 Şubat 1998, Ankara, Bildiri Özleri, s. 27-29.

36. Boztuğ, D., Tatar, S., Otlu, N., Yılmaz, S., Kayakıran, S., Yücel, E. ve Serdar, A.M., 1998, Orta Anadolu çarpışma plütonizmasının oluşumunda eş yaşlı mafik ve felsik magmaların çeşitli etkileşim tipleri. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-20 Şubat 1998, Ankara, Bildiri Özleri, s. 29-31.

37. Boztuğ, D., 1998, Orta Anadolu’da metamorfizma-magmatizma sinkronizasyonu ve S-I-A tipi magmatik kayaç birliklerinin jeodinamik önemi. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-20 Şubat 1998, Ankara, Bildiri Özleri, s. 31-33.

38. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1998, Çiçekdağ magmatik kompleksinin (KB Kırşehir) petrojenezi. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-20 Şubat 1998, Ankara, Bildiri Özleri, s. 33-35.

39. Tatar, S. ve Boztuğ, D., 1998, Kompozit Yozgat batoliti’ndeki I/HLO tipi monzonitik birlikte fraksiyonel kristalleşme ve asimilasyon-fraksiyonel kristalleşmeyle oluşmuş ters zonlanma. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-20 Şubat 1998, Ankara, Bildiri Özleri, s. 35-37.

40. Boztuğ, D., Tatar, S., Otlu, N. ve Yılmaz, S., 1998, Orta Anadolu çarpışma sonrası plütonizmasında kalkalkali ve alkali monzonitik birlikler. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 16-20 Şubat 1998, Ankara, Bildiri Özleri, s. 37-39.

41. Boztuğ, D., 1998, Orta Anadolu’da etkin olan kayaç ve maden yatakları /cevherleşme oluşturan jeolojik süreçler. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1998, Sivas, Bildiri Özleri, 1-3.

42. Boztuğ, D., 1998, Orta Anadolu çarpışma granitoyidleri. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1998, Sivas, Bildiri Özleri, 6-7.

43. Boztuğ, D. ve Tatar, S., 1998, Felsik ve mafik magmaların oluşum ve katılaşma süreçleri. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, 10-13 Eylül 1998, Sivas, Bildiri Özleri, 8-9.

44. Uçurum, A., Lechler, P.J., larson, L.T. ve Boztuğ, D., 2000, Batı Türkiye ofiyolitik komplekslerindeki krom cevherleşmelerinin platin grubu element (PGE) dağılımları. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 18-20.

45. Tatar, S., Boztuğ, D., Platevoet, B. ve Bonin, B., 2000, Orta Anadolu çarpışma sonrası plütonizmasına ait kompozit Yozgat batolitinin Şefaatli-Yerköy arası kesiminin (GB Yozgat) mineral kimyası ve eser element modellemesi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 303-304.

46. Boztuğ, D., 2000, Bektaşyayla (G Giresun) ve Çambaşı (G Ordu) arasında Doğu Karadeniz çarpışma sonrası alkali magmatizmasına ait bazı plütonların karşılaştırmalı petrolojik incelenmesi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 307-308.

47. Otlu, N., Boztuğ, D. ve Bonin, B., 2000, Orta Anadolu çarpışma sonrası alkali plütonizmasına ait Baranadağ kuvars monzoniti ve Hamit kuvars siyenitinde mineral kimyası ve jeotermobarometre çalışmaları. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 376-377.

48. Boztuğ, D., Sümer, Z., Şimşek, S., Coşkun, G. ve Tarakçı, İ., 2000, Cumhuriyet Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) ile Host ve Hosteslik (Otobüs) önlisans programlarının dört yarıyıllık ders içeriklerinin tartışılması. Trafik 2000 Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2000, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, samsun, Sempozyum Kitabı, s. 102-103.

49. Tatar, S., Boztuğ, D., Harlavan, Y. ve Arehart, G. B., 2003, Kompozit Behrekdağ Batoliti: İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı Boyunca Anatolid-Pontid Çarpışmasının Kırıkkale İli-Hirfanlı Barajı Arası Kesimindeki Magmatik Kanıtı. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 28-31.

50. Boztuğ, D., Otlu, N. ve Tatar, S., 2003, A-tipi Mursal, Yellice (Divriği-GD Sivas) ve Kuluncak (KB Malatya) Plütonları’nın Karşılaştırmalı İncelenmesi. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 34-35.

51. Boztuğ, D., Şahin, S.Y., Can, İ., Sarı, R. ve Küçükefe, Ş., 2003, Kuzeybatı Anadolu’da Sakarya Zonuna ait Ilıca ve Çataldağ (Balıkesir kuzeyi) granitoyidlerinin karşılaştırmalı mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 36-38.

52. Boztuğ, D., Tatar, S., Yılmaz Şahin, S. ve Harlavan, Y., 2003, Anatolid-Toridler’de Kabuk Kalınlaşması İle İlgili Felahiye (KD Kayseri) Plütonunda Petrografi-Jeokimya ve Biyotit K/Ar Yaş Tayini İle Belirlenen S-tipi ve I-tipi Granitoyid Birlikteliği. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 39-41.

53. Boztuğ, D., Avcı, N., Tatar, S., Zorlu, M. ve Tüvar, O., 2003, A-tipi Murmana ve Dumluca Granitoyidlerinin (Divriği/GD Sivas) Oluşumunda Eş Yaşlı Mafik ve Felsik Magmalar Arasındaki Etkileşimin Mineralojik ve Jeokimyasal Kanıtları. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 42-44.

54. Boztuğ, D., 2003, Probable difeferential tectonic uplift in the exhumation history of the intrusives from the central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. 20th Anniversary Geology Symposium, May 14-16, 2003, Isparta-Turkey, Abstracts, 133-134.

55. Arslan, M., Kolayli, H., Boztug, D., Sen, C., Temizel, I., Abdioglu, E., Sahin, S.Y. ve Tatar, S., 2004. Dogu Pontidlerdeki Gümüşhane ve Alucra (Giresun) yöreleri Eosen volkanitlerinin petrojenezi ve jeodinamiğine ilişkin ön bulgular. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 32.

56. Onal, A., Boztug, D., Arslan, M., Spell, T., Kurum, S. ve Onal, A., 2004. Neojen Yamadağ volkanizmasından, Orduzu (Malatya) volkanik konisinde feslik ve mafik lav erüpsiyonlarının Ar40/Ar39 jeokronolojisi, petrografisi ve jeokimyası. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 25-26.

57. Kurum, S., Onal, A., Boztug, D., Arslan, M. ve Spell, T., 2004, Arapkir bölgesinde (K Malatya) Yamadağ volkanitlerinin 40Ar/39Ar yaş tayini ve jeokimyasal incelenmesi. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 23-24.

58. Boztug, D., Jonckheere, R.C., Wagner, G. ve Sahin, S.Y., 2004. Fission-Track Jeotermokronoloji Yonteminin Temel Prensipleri ve Dogu Pontidlerde (Kuzey Turkiye) Bazi Jeolojik Uygulamalar. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 10-12.

59. Boztug, D. ve Harlavan, Y., 2004. Dogu Pontidlerde ve Orta Anadolu`daki Bazi Granitoyidlerin  K/Ar Radyometrik Yas Tayini Yardimiyla Neo-Tetis Yaklasma Sisteminin Degisik Evrelerinin Tanimlanmasi. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 34-36.

60. Boztug, D., Otlu, N., Sahin, S.Y., Tatar, S., Alpaslan, M. ve Ekici, T., 2004. Orta Anadolu Çarpışma Sonrası Granitoyidlerinin Jenezinde Litosferik Delaminasyondan Kaynaklanan Geniş Bileşimsel Değişim. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 37-39.

61. Boztug, D. ve Arehart, G.B., 2004, Ic ve Ic-Dogu Anadolu`da Neo-Tetis Konverjan Sisteminin Degisik Evrelerinden Turemis Bazi S-I-A Tipi Granitoyidlerin O ve S Izotop Jeokimyasi. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasim 2004, BUTAL-TUBITAK-Bursa, Bildiri Ozleri, s. 43-46.

62. Boztuğ, D., Güney, Ö., Jonckheere, R., Tichomirowa, M., 2006. Orta Anadolu çarpışma sonrası granitoyidlerinden Baranadağ ve Kortundağ intrüziflerinin (Kaman-Kırşehir) tek zirkon 207Pb/206Pb ve apatit fission-track jeotermokronolojisi ve yüzeylenme tarihçesinin zaman-sıcaklık modellemesi. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 2-4 Kasım 2006, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, Bildiri Özleri.

63. Boztuğ, D., Türksever, E., Jonckheere, R., Tichomirowa, M., 2006. Neo-Tetis kenet kuşağı boyunca meydana gelen kıta-kıta çarpışmasıyla oluşan hızlı tektonik yüzeylenmenin apatit fission-track jeotermokronolojisi yöntemiyle incelenmesi: Karaçayır ve Kösedağ intrüzifleri, Sivas. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 2-4 Kasım 2006, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, Bildiri Özleri.

64. Boztuğ, D., Jonckheere, R., Harlavan, Y., Tichomirowa, M., Bombach, K., 2006. Orta Anadolu çarpışma granitoyidlerinin 207Pb/206Pb, K/Ar ve fission-track jeokoronolojisi verileriyle Neo-tetis çarpışma sisteminde kıta-okyanusal ada yayı ve kıta-kıta çarpışma evrelerinin belirlenmesi. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 2-4 Kasım 2006, TÜBİTAK-BUTAL, Bursa, Bildiri Özleri.

 

 

 

PROJELER

 

Ulusal Projeler

 

TÜBİTAK PROJELERİ

1. Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1985, Göynükdağı metamorfiti. TÜBİTAK Projesi Raporu, TBAG-569, 121 s., 1 Ek, (yayınlanmamış), Ankara.

2. Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1988*, Türkiye Jeotravers alanı içerisindeki Daday-Devrekani masifi güneybatı kesiminin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. TÜBİTAK Projesi Raporu, TBAG-777, 232 s, 1 Ek (yayınlanmamış), Ankara.

3. Boztuğ, D. ve Alpaslan, M., 1993**,  Yıldızeli yöresi (Sivas Batısı) metamorfitlerinin petrolojik incelenmesi. TÜBİTAK Projesi Raporu, YBAG-0022, 259 s, 1 Ek, (yayınlanmamış), Sivas.

4. Yeğingil, Z., Boztuğ, D., Wagner, G.A., Yılmaz, S., Ekici, T., Erçin, A.İ. ve

     Er, M., 1999, Kaçkar batolitinin Ardeşen (Rize) - İspir (Erzurum) arasında kuzey-güney yönlü bir jeotravers boyunca yükselme hızının ve ısısal geçmişinin fizyon izleri yöntemiyle incelenmesi. TÜBİTAK Projesi Raporu, YDABÇAG-226, 55 s, 4 Ek, (yayınlanmamış), Adana.

5. Boztuğ, D., 2001, Suşehri (Sivas) - Gölköy (Ordu) arasında KAFZ’nun kuzey ve güney kesimlerindeki granitoyidlerin ve çevre kayaçlarının petrolojik incelenmesi. TÜBİTAK Projesi Raporu, 195Y001, Proje No: YDABÇAG-9, 113 s, (yayınlanmamış), Sivas.

6. Alpaslan, M., Boztuğ, D., Uçurum, A. and Özdemir, Z., 2003, Çamardı-Ulukışla yöresi Paleosen-Eosen yaşlı volkaniklerin petrolojisi ve hidrotermal oluşumların altın  potansiyeli. TÜBİTAK Projesi Raporu, 100Y010, 115 s., (yayınlanmamış), Mersin.

 

DPT PROJELERİ

1.  Yılmaz, O., İpekoğlu, B., Boztuğ, D., Pehlivan, R., Güngör, Y., Sezer, H., Güreli, L. ve Birdane, G.,  1995, Karadeniz bölgesi granitoyid        kuşaklarına bağlı zirkon oluşumlarının belirlenmesi. T.C. Başbakanlık           Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Planlama Genel        Müdürlüğü, Teknolojik Araştırma Projesi Raporu, 249 s,  2 Ek,       (yayınlanmamış), Ankara.

2. Öztürk, A., Boztuğ, D., Yalçın, H., İnan, S., Gürsoy, H., Bozkaya, Ö., Yılmaz, S. ve Uçurum, A., 1996, Hekimhan (KB Malatya) ve Kangal (GD Sivas) yörelerinde mevcut maden yataklarının jeolojik ve madencilik açısından değerlendirilmesi çalışmaları. Cilt I: Jeolojik Etüdler. 186 s., 3 Ek, (Yayınlanmamış).

 

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA FONU PROJELERİ

1. Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1997, Çiçekdağ (Kuzey Kırşehir) intrüzif kompleksininpetrojenezi. C.Ü. Araştırma Fonu Raporu, Rap. No: M-90, 27 s, (yayınlanmamış), Sivas.

2. Boztuğ, D. ve Yılmaz-Şahin, S., 1997, Bektaşyayla-Karagöl dağı (GB Giresun) granitoyidlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi Raporu, Rap. No: M-87, 28 s, (yayınlanmamış), Sivas.

3. Boztuğ, D. ve Ekici, T., 1997***, Yozgat batoliti Yozgat güneyi kesiminin petrolojisi. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi Raporu, Rap. No. M-78, 75 s, (yayınlanmamış), Sivas.

4. Boztuğ, D. ve Tatar, S., 1997****, Yozgat batoliti Şefaatli kuzey kesiminin (Güney Yozgat) petrolojik incelenmesi. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi Raporu, Rap. No: M-102, 94 s, (yayınlanmamış), Sivas.

5. Boztuğ, D., Yılmaz Ş, S., Otlu, N ve Tatar, S., 2000, Karamadazı plütonunun (Yahyalı-Karamadazı) mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Araştırma Fonu Projesi Raporu, 22 s, (yayınlanmamış), Sivas.

6. Boztuğ, D. ve Tatar, S., 2003, Felahiye Güneyi (K Kayseri) İntrüzif Kayaçlarının Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi, C.Ü. Araştırma Fonu Projesi Raporu, M-189, 43 s, (yayınlanmamış), Sivas.

7. Yılmaz Şahin, S., Güngör, Y. ve Boztuğ, D., 1999, “Araklı (Trabzon) Güneyinde Yüzeylenen  Granitoyidlerin Petrolojik İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 1263/050599, 64s,  İstanbul (yayınlanmamış).

 

 

Uluslararası Projeler

1. NATO-CRG 900026: Comparative chemical-mineralogical study of some dioritic plutons from the Kastamonu granitoid belt, Northern Turkey, project co-ordinator: D. Boztuğ; Principal investigators: Patrick Le Fort (Inst. Dol. Grenoble-France), Dr. François DEBON (CNRS-CRPG, Nancy), Dr. Osman YILMAZ (İstanbul Univ).

2. NATO-RG 86/0536 O. Yılmaz, MG Bonhomme, D. Boztuğ;

3. NATO-CRG 971093: Platinum Group Element-Chromite Association, Western Anatolia, Turkey. project co-ordinator: A. UÇURUM Principal investigators: D. BOZTUĞ (Cumhuriyet Univ.), Dr. LT LARSON (Univ. of Nevada-Reno, USA), Dr. P. LECHLER, (Univ. of Nevada-Reno, USA).