I.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

II.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

JEO 1007 Jeoloji Mühendisliğine Giriş

FİZ 1111 Genel Fizik I

KİM 1031 Genel Kimya I

MAT 1155 Genel Matematik I

YDİ 1001 Yabancı Dil I

TÜR 1001 Türk Dili I

 

 

Toplam

2

4

3

4

2

2

 

 

17

0

0

0

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

4

2

2

 

 

17

3

6

5

6

3

3

 

 

26

JEO 1002 Genel Jeoloji

FİZ 1112 Genel Fizik II

KİM 1032 Genel Kimya II

MAT 1156 Genel Matematik II

TMB 1172 Statik

YDİ 1002 Yabancı Dil II

TÜR 1002 Türk Dili II

 

Toplam

2

4

3

4

2

2

2

 

19

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

4

2

2

2

 

19

3

6

5

6

3

3

3

 

29

               

1. Sınıf  Dersleri Toplam Kredi: 36        1. Sınıf Dersleri Toplam Saati: 40    1. Sınıf Dersleri Toplam AKTS: 45

 

 

III.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

IV.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

JEO 2001 Genel Mineraloji

JEO 2007 Stratigrafi İlkeleri

JEO 2025 Jeolojik Harita Bilgisi

JEO 2027 Optik Mineraloji

JEO 2029 Paleontoloji

JEO   2031 Sedimantoloji

TMB 2279 İstatistik

ENF 1011 Temel Bilgi sayarTeknolojileri Kullanımı

ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi I

 

Toplam

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

 

 

18

0

0

1

 

1

0

0

0

 

0

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

2.5

2.5

2.5

2

2

2

 

2

 

 

19.5

3

3

4

4

4

3

3

3

 

3

 

 

30

GEO 2280 Topoğrafya

JEO 2010 Özel Mineraloji

MAT 2217 Diferansiyel Denklemler

MET 2101 Malzeme

TMB 1174 Teknik Resim

TMB 2278 Mukavemet

ENF 1012 Temel Bilgisayar Bilimleri

ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi II

 

 

 

Toplam

2

2

3

2

2

2

2

2

 

 

 

 

17

0

0

0

0

2

0

1

0

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2.5

3

2

3

2

2.5

2

 

 

 

 

18.5

3

4

4

3

5

3

4

3

 

 

 

 

29

 

2. Sınıf Dersleri Toplam Kredi: 38      2. Sınıf Dersleri Toplam Saati: 42          2. Sınıf Dersleri Toplam AKTS: 59
Zorunlu Yaz Stajı – 20 İş Günü

 

V.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

VI.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

JEO 3009 Mağmatik Petrografi

JEO 3011 Zemin Mekaniği

JEO 3013 Yapısal Jeoloji

JEO 3015 Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama

JEO 3017 Jeokimya

JEO 3019 Sondaj Tekniği

JEO 3021 Tarihsel Jeoloji

 

Toplam     

2

2

2

2

2

2

2

 

14

 

 

11

0

0

0

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

2

 

16

4

4

4

4

3

3

3

 

25

JEO 3010 Metamorfik Petrografi

JEO 3012 Sedimanter Petrografi

JEO 3014 Tektonik

JEO 3020 Hidrojeoloji

JEO 3022 Saha Jeolojisi
 
JEO 3024 Harita Kampı

         

Toplam

2

2

2

2

2

 

4

 

14

 

 

1

1

2

 

2

 

6

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2.5

2.5

2.5

2.5

3

 

5

 

18

4

4

4

4

5

 

12

 

33

 

3. Sınıf Dersleri Toplam Kredi: 34         3. Sınıf Dersleri Toplam Saati: 40          3. Sınıf Dersleri Toplam AKTS: 58
Zorunlu Yaz Stajı – 25 İş Günü

 

VII.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

VIII.YARIYIL

T

U

L

K

AKTS

JEO 4001 Maden Yatakları

JEO 4011 Petrol ve Kömür Jeolojisi

JFM 4053 Jeofizik

JEO 4019 Kaya Mekaniği

TMB 4001 Mühendislik Ekonomisi

MAD 4601 Madencilik Bilgisi

JEO 4497 Mühendislik Projesi

JEO 4499 Bitirme Ödevi

 

Toplam

 

SSD 4011 Uygulamalı Girişimcilik I*

3

2

2

2

2

2

0

0

 

13

 

2

0

0

1

0

0

0

3

2

 

6

 

0

 

3

2

2.5

2

2

2

1.5

1

 

16

 

2

5

3

4

3

3

3

8

6

 

35

 

3

JEO 4002 Türkiye Jeolojisi

JEO 4004 Endüstriyel  Hammaddeler

JEO 4020  Maden Arama ve Değerlendirme

JEO  4022  Mühendislik Jeolojisi  ve  Jeoteknik Uygulamalar

JEO 4026 Çevre Jeolojisi

TMB 4002 İş Güvenliği ve Sağlığı

JEO 4497 Mühendislik Projesi

JEO 4499 Bitirme Ödevi

 

Toplam

 

SSD 4012 Uygulamalı Girişimcilik II*

2

2

2

2

2

2

0

0

 

12

 

2

0

0

1

1

 0

0

3

2

 

7

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2.5

2.5

2

2

1.5

1

 

15.5

 

2

3

3

4

4

3

3

8

6

 

34

 

3

 

4. Sınıf Dersleri Toplam Kredi: 31.5    4. Sınıf Dersleri Toplam Saati: 38    4. Sınıf Dersleri Toplam AKTS: 69
Yaz Stajı AKTS: 9

*Seçmeli Dersler                            Mezuniyet Kredisi: 140                      Toplam Ders Saati: 160             AKTS: 240