JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- I. ÖĞRETİM
2016-2017 ÖĞRETİM YILI-GÜZ YARIYILI
DERS SORUMLULARI VE YARDIMCILARI

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

U

L

K

Ders Sorumlusu

Derste Görevli  Araştırma Görevlileri

JEO 1007 Jeoloji Mühendisliğine Giriş

2

-

-

2

Prof.Dr.Orhan TATAR

 

FİZ 1111 Genel Fizik I

4

-

-

4

 

 

KİM 1031 Genel Kimya I

3

-

-

3

 

 

MAT 1155 Genel Matematik  I

4

-

-

4

 

 

YDİ 1005  Yabancı Dil  I

2

-

-

2

 

 

TÜR 1001 Türk Dili  I

2

-

-

2

 

 

JEO 2001 Genel Mineraloji

2

-

-

2

Prof.Dr.Hüseyin YALÇIN

 

JEO 2007 Stratigrafi İlkeleri

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKYAZI

 

JEO 2025 Jeolojik Harita Bilgisi

2

1

-

2.5

Prof.Dr.Halil GÜRSOY

Arş.Gör.Oktay CANBAZ

JEO 2027 Optik Mineraloji

2

-

1

2.5

Prof.Dr.Hüseyin YALÇIN

Arş.Gör.Deniz HOZATLIOĞLU

JEO 2029 Paleontoloji

2

1

-

2.5

Prof.Dr.Nazire ÖZGEN ERDEM

Arş.Gör.Oktay CANBAZ

JEO 2031 Sedimantoloji

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Özgen KANGAL

 

TMB 2279 İstatistik

2

-

-

2

Prof.Dr.Ali UÇURUM

 

ENF 1011 Temel Bilgi Tekn. Kullanımı

2

-

-

2

Doç.Dr.B.Levent MESCİ

 

ATA 1001 Atatürk İlk İnk. Tarihi  I

2

-

-

2

 

 

JEO 3009 Magmatik Petrografi

2

-

1

2.5

Yrd.Doç.Dr.Nazmi OTLU- Yrd.Doç.Dr.Taner EKİCİ

Arş.Gör.Deniz HOZATLIOĞLU

JEO 3011 Zemin Mekaniği

2

-

1

2.5

Prof.Dr.Işık YILMAZ

Arş.Gör.Derya TOKSÖZ

JEO 3013 Yapısal Jeoloji

2

1

-

2.5

Doç.Dr.Fikret KOÇBULUT

Arş.Gör.Oktay CANBAZ

JEO 3015 Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama

2

1

-

2.5

Prof.Dr.Kaan Şevki KAVAK

Arş.Gör.Derya TOKSÖZ

JEO 3017 Jeokimya

2

-

-

2

Prof.Dr.Osman KOPTAGEL

 

JEO 3019 Sondaj Tekniği

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Ahmet EFE

 

JEO 3021 Tarihsel Jeoloji

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKYAZI

 

TMB 4001 Mühendislik Ekonomisi

2

-

-

2

Prof.Dr.Ali UÇURUM

 

JEO 4001 Maden Yatakları

3

-

-

3

Prof.Dr.Ahmet GÖKÇE

 

JEO 4011 Petrol ve Kömür Jeolojisi

2

-

-

2

Doç.Dr.Nazan YALÇIN ERİK

 

JFM 4053 Jeofizik

2

1

-

2.5

 

Arş.Gör.Oktay CANBAZ-

Arş.Gör.Derya TOKSÖZ

MAD 4610 Kaya Mekaniği

2

-

-

2

Prof.Dr.Işık YILMAZ

 

MAD 4601 Madencilik Bilgisi

2

-

-

2

 

 

SSD 4011 Uygulamalı Girişimcilik I

2

0

0

2

 

 

JEO 4497 Mühendislik Projeleri

-

3

-

1,5

Tüm Öğretim Üyeleri

 

JEO 4499 Bitirme Ödevi

-

2

-

1

Tüm Öğretim Üyeleri

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM DIŞI SERVİS DERSLERİ

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

U

L

K

Ders Sorumlusu

Derste Görevli  Araştırma Görevlileri

JEO 2607 Genel Jeoloji (Maden)

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.T.Fikret SEZEN

 

JEO 2603 Mineraloji (Jeofizik)

1

1

 

1.5

Yrd.Doç.Dr.Taner EKİCİ

 

 

 

 

 

 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- II. ÖĞRETİM

2016-2017 ÖĞRETİM YILI-GÜZ YARIYILI

DERS SORUMLULARI VE YARDIMCILARI

Dersin Kodu ve Adı

T

U

L

K

Ders Sorumlusu

Derste Görevli  Araştırma Görevlileri

JEO 1007 Jeoloji Mühendisliğine Giriş

2

-

-

2

Prof.Dr.Orhan TATAR

 

FİZ 1111 Genel Fizik I

4

-

-

4

 

 

KİM 1031 Genel Kimya I

3

-

-

3

 

 

MAT 1155 Genel Matematik  I

4

-

-

4

 

 

YDİ 1001  Yabancı Dil  I

2

-

-

2

 

 

TÜR 1001 Türk Dili  I

2

-

-

2

 

 

JEO 2001 Genel Mineraloji

2

-

-

2

Prof.Dr.Hüseyin YALÇIN

 

JEO 2007 Stratigrafi İlkeleri

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKYAZI

 

JEO 2025 Jeolojik Harita Bilgisi

2

1

-

2.5

Prof.Dr.Halil GÜRSOY

Arş.Gör.Oktay CANBAZ

JEO 2027 Optik Mineraloji

2

-

1

2.5

Prof.Dr.Hüseyin YALÇIN

Arş.Gör.Deniz HOZATLIOĞLU

JEO 2029 Paleontoloji

2

1

-

2.5

Prof.Dr.Nazire ÖZGEN ERDEM

Arş.Gör.Oktay CANBAZ

JEO 2031 Sedimantoloji

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Özgen KANGAL

 

TMB 2279 İstatistik

2

-

-

2

Prof.Dr.Ali UÇURUM

 

ENF 1011 Temel Bilgi Tekn. Kullanımı

2

-

-

2

Doç.Dr.B.Levent MESCİ

 

ATA 1001 Atatürk İlk İnk. Tarihi  I

2

-

-

2

 

 

JEO 3009 Magmatik Petrografi

2

-

1

2.5

Yrd.Doç.Dr.Nazmi OTLU- Yrd.Doç.Dr.Taner EKİCİ

Arş.Gör.Deniz HOZATLIOĞLU

JEO 3011 Zemin Mekaniği

2

-

1

2.5

Prof.Dr.Işık YILMAZ

Arş.Gör.Derya TOKSÖZ

JEO 3013 Yapısal Jeoloji

2

1

-

2.5

Doç.Dr.Fikret KOÇBULUT

Arş.Gör.Oktay CANBAZ

JEO 3015 Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama

2

1

-

2.5

Prof.Dr.Kaan Ş.KAVAK

Arş.Gör.Derya TOKSÖZ

JEO 3017 Jeokimya

2

-

-

2

Prof.Dr.Osman KOPTAGEL

 

JEO 3019 Sondaj Tekniği

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Ahmet EFE

 

JEO 3021 Tarihsel Jeoloji

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKYAZI

 

TMB 4001 Mühendislik Ekonomisi

2

-

-

2

Prof.Dr.Ali UÇURUM

 

JEO 4001 Maden Yatakları

3

-

-

3

Prof.Dr.Ahmet GÖKÇE

 

JEO 4011 Petrol ve Kömür Jeolojisi

2

-

-

2

Doç.Dr.Nazan YALÇIN ERİK

 

JFM 4053 Jeofizik

2

1

-

2.5

 

Arş.Gör.Oktay CANBAZ-Arş.Gör.Derya TOKSÖZ

MAD 4610 Kaya Mekaniği

2

-

-

2

Prof.Dr.Işık YILMAZ

 

MAD 4601 Madencilik Bilgisi

2

-

-

2

 

 

SSD 4011 Uygulamalı Girişimcilik I

2

0

0

2

 

 

JEO 4497 Mühendislik Projeleri

-

3

-

1,5

Tüm Öğretim Üyeleri

 

JEO 4499 Bitirme Ödevi

-

2

-

1

Tüm Öğretim Üyeleri

 

 

 

 

 

BÖLÜM DIŞI SERVİS DERSLERİ

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

U

L

K

Ders Sorumlusu

Derste Görevli  Araştırma Görevlileri

JEO 2607 Genel Jeoloji (Maden)

2

-

-

2

Yrd.Doç.Dr.T.Fikret SEZEN

 

JEO 2603 Mineraloji (Jeofizik)

1

1

 

1.5

Yrd.Doç.Dr.Taner EKİCİ

 

 

 

All Rights Reserved Copyright 2016